Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Nieuws


Nieuwsbrief

Schrijf u in en mis geen enkele actie of update van/over Daoust!

Bedankt voor uw inschrijving

Vous devez vous inscrire à une liste

Werken als student

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te mogen werken als student?

 • Je moet minstens 16 jaar oud zijn (of 15 jaar als je de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd).
 • Studeren moet je hoofdactiviteit zijn. Je studentenjob is daar altijd aan ondergeschikt. Je moet dus:
  • een voltijdse opleiding volgen in het middelbaar onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs of de centrale examencommissie.
  • een alternerende opleiding volgen (bijvoorbeeld stages) op voorwaarde dat je:
   • niet werkt als student wanneer je je opleiding moet volgen of aanwezig moet zijn op de werkplek.
   • niet werkt als student bij dezelfde werkgever als waar je je praktische opleiding volgt.
   • geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgt.
  • een deeltijdse opleiding volgen zolang je minderjarig bent en enkel tijdens de schoolvakanties werkt.

Je mag niet werken als student als je …

 • al meer dan 12 maanden aan één stuk gewerkt hebt voor dezelfde werkgever.
 • een stage zonder vergoeding volbrengt in het kader van je studies.
 • avondonderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan volgt (minder dan 15 uur per week).
 • je studies voortijdig in het academiejaar stopzet.

Hoeveel mag je werken als student?

 • Om te genieten van lagere sociale bijdragen (2,71% in plaats van 13,07%) mag je maximaal 600 uren werken per kalenderjaar. De uren die je boven die 600 uren werkt, zijn wel onderworpen aan de gewone sociale bijdragen en roerende voorheffing.
 • Om je gezinsbijslag te behouden, hangt het aantal uren dat je mag werken af van waar je gedomicilieerd bent.
  • In Vlaanderen mag je niet meer dan 600 uur per jaar werken.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag je maximaal 240 uren per trimester werken. Alleen in het derde trimester (juli, augustus, september) mag je ongelimiteerd werken zonder je gezinsbijslag te verliezen. Tijdens de laatste zomervakantie van je studies geldt dit laatste niet. Bovendien geldt het voorwaardelijk recht maar tot de leeftijd van 25 jaar.
  • In Wallonië en de Oostkantons mag je tijdens je studies werken met een studentencontract zonder urenbeperking.

Moet je belastingen betalen?

 • Als je minder dan 600 uren werkt per jaar met een studentencontract, wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van je brutoloon.
 • Je betaalt geen belastingen als het brutobedrag dat je verdient niet meer is dan 14.514,29€* (inkomsten 2023).
 • Je blijft ten laste van je ouders onder deze drie voorwaarden:
  • Je moet deel uitmaken van hun gezin.
  • Je mag geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor je ouders (bijvoorbeeld als je werkt in het bedrijf van je ouders).
  • Je mag niet meer verdienen dan de volgende nettobestaansmiddelen (inkomsten 2023):
   • € 3.820 als je ouders gezamenlijk belast worden.
   • € 5.520 als je ten laste bent van een alleenstaand persoon.
   • € 7.010 als je ten laste bent van een alleenstaand persoon en fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd

*Dit bedrag is een schatting op voorwaarde dat het inkomen alleen een vergoeding is voor het betaalde werk en dat de beroepskosten zijn vastgesteld.

Heb je je studies beeïndigd in juni of juli?

Dan behoud je je statuut van student tot en met de maand september.

070/22 11 40
Logo de Facebook Logo de Linkedin Logo de Twitter