Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Sluit je aan bij de studentenfamilie van Daoust!

Werken als student

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te werken als student?

 • Minstens 16 jaar oud zijn (of 15 jaar als je de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd).
 • Studeren als hoofdactiviteit hebben. Een studentenjob is daar altijd aan ondergeschikt. Je moet dus:
  • een voltijdse opleiding volgen in het middelbaar onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs of de centrale examencommissie.
  • alternerend leren (bijvoorbeeld stages, enz.) op voorwaarde dat je:
   • niet werkt als student wanneer je opleiding moet volgen of aanwezig moet zijn op de werkplek.
   • niet werkt als student bij dezelfde werkgever als waar je je praktische opleiding volgt.
   • geen werkloosheid- of inschakelingsuitkering krijgt.
  • een deeltijdse opleiding volgen zolang je minderjarig bent en enkel tijdens de schoolvakanties werkt.

Je mag niet werken als student als je …

 • Al meer dan 12 maanden aan één stuk gewerkt hebt voor dezelfde werkgever.
 • Een stage zonder vergoeding doet in het kader van je studies.
 • Bent ingeschreven in een avondschool waarbij je onderwijs volgt met een lessenprogramma van beperkte duur (minder dan 15 uur per week).
 • Stopt met je studies tijdens het schooljaar.

Hoeveel mag je werken als student?

 • Om te genieten van lagere sociale bijdragen (2,71 % in plaats van 13,07 %) mag je maximaal 475 uren over het hele kalenderjaar werken. De uren die je boven die 475 uren werkt, zijn onderworpen aan de gewone sociale bijdragen en roerende voorheffing.
 • Om je gezinsbijslag te behouden, mag je maximaal 240 uren per trimester werken. Alleen in het derde trimester (juli, augustus, september) mag je ongelimiteerd werken zonder je gezinsbijslag te verliezen. Tijdens de laatste zomervakantie van je studies geldt dit niet.

Moet je belastingen betalen?

 • Als je minder dan 475 uren werkt per jaar met een studentencontract, wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van je brutoloon.
 • Je betaalt geen belastingen als het brutobedrag dat je verdient niet meer is dan € 12.657,14* (inkomsten 2019).
 • Je blijft ten laste van je ouders onder deze drie voorwaarden:
  • Je moet deel uitmaken van hun gezin.
  • Je mag geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor je ouders (bijvoorbeeld als je werkt in het bedrijf van je ouders).
  • Je mag niet meer verdienen dan de volgende nettobestaansmiddelen (inkomsten 2019):
   • € 3.330, als je ouders gezamenlijk belast worden.
   • € 4.810, als je ten laste bent van een alleenstaand persoon.
   • € 6.110, als je ten laste bent van een alleenstaand persoon en fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd.

* Dit bedrag is een schatting op voorwaarde dat het inkomen alleen een vergoeding is voor het betaalde werk en dat de beroepskosten zijn vastgesteld.

Heb je je studies beeïndigd in juni of juli?

Dan behoud je je statuut van student tot en met de maand september.

070/22 11 40
Logo de Facebook Logo de Linkedin Logo de Twitter