Ontdek onze Body & Mind-aanpak!

Er zijn momenten in ons professionele leven waarin we omringd wensen te zijn

Een mensgerichte benadering

Ons doel: ontslagen personen helpen een nieuwe uitdaging te zoeken

Pionier in outplacement sinds 2001


Nieuws


Nieuwsbrief

Schrijf u in en mis geen enkele actie of update van/over Daoust!

Bedankt voor uw inschrijving

Vous devez vous inscrire à une liste

Outplacement: een wettelijke verplichting

Outplacement is een wettelijke verplichting in België voor alle werkgevers die een werknemer ontslaan van 45 jaar of ouder en/of die minstens 30 weken opzegtermijn moeten volbrengen. Ook in geval van contractbreuk bij medische overmacht is een werkgever verplicht om outplacement aan te vragen.

Sinds 29 april 2019 is het recht op outplacement nog sterker uitgebreid. Er zijn vandaag drie wettelijke stelsels van toepassing:

Het algemene stelsel

De werkgever is verplicht om een geldig outplacementaanbod aan te bieden aan elke ontslagen werknemer (ongeacht de leeftijd) met een opzegtermijn van minstens 30 weken (of een gelijkaardige verbrekingsvergoeding).

In dit nieuwe stelsel maakt men een onderscheid tussen werknemers die een contractbreukvergoeding krijgen en werknemers die een opzegtermijn moeten presteren.

In geval van een ontslagvergoeding

De werkgever moet outplacement aanbieden binnen de 15 dagen na de aankondiging van het ontslag.

De ontslagen werknemer heeft recht op:

  • een ontslagvergoeding van minimaal 26 weken
  • outplacementbegeleiding van 60 uur op één jaar tijd: Om het outplacement-programma te financieren, worden van de ontslagvergoeding vier weken afgetrokken van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (min. € 1.800 euro en max. € 5.500).

In geval van gepresteerde opzegtermijn

De werkgever moet outplacement aanbieden binnen de vier weken na het begin van de opzegtermijn. De werknemer krijgt vier weken de tijd om het voorstel te aanvaarden of te weigeren.

De ontslagen werknemer heeft recht op een outplacementbegeleiding van 60 uur op één jaar tijd. De tijd die besteed wordt aan outplacement wordt afgetrokken van het sollicitatieverlof.

Outplacement wordt uitgebreid naar de openbare sector, maar enkel in het kader van het algemene stelsel.

Het bijzondere stelsel

Een ontslagen werknemer van 45 jaar of ouder met een opzegtermijn van minder dan 30 weken heeft ook recht op outplacementbegeleiding onder enkele bijkomende voorwaarden:

  • Hij/zij moet minimaal 45 jaar oud zijn op het moment van het ontslag (de paritaire comités mogen de leeftijd verlagen vanaf wanneer outplacement verplicht is).
  • Hij/zij mag niet om dwingende redenen ontslagen zijn.
  • Hij/zij moet een ononderbroken anciënniteit van minimaal 1 jaar hebben op het moment van het ontslag.
  • Hij/zij moet minimaal halftijds tewerkgesteld zijn.
  • Hij/zij mag nog niet op pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Bijzonder regime in geval van contractbreuk bij medische overmacht

De werkgever is verplicht een professionele begeleiding aan te bieden aan een werknemer wiens contract ten einde gelopen is omwille van medische overmacht vanaf 28 april 2019.

De waarde van een outplacement bij een medische overmacht bedraagt 1.800 euro en voorziet een begeleiding van 30 uur gedurende een periode van maximum drie maanden.

De werkgever dient het aanbod tot professionele begeleiding schriftelijk op te maken binnen de 15 dagen die volgen op het einde van het arbeidscontract op te maken. De werknemer heeft op zijn beurt vier weken de tijd om hier, ook schriftelijk, positief op te antwoorden. Het aanbod dient aangepast te zijn aan de capaciteiten van de werknemer die gezondheidsproblemen kent, en dient dus te voldoen aan de kwalitatieve criteria gelijk aan deze van het algemeen stelsel.

Daoust staat klaar voor alle ontslagen werknemers!

Ook al is outplacement niet verplicht voor werknemers die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, toch zien we dat veel werkgevers dit aanbieden aan al hun ontslagen personeelsleden. Praat erover met je werkgever.

Wenst u meer informatie?
Contacteer dan gerust Daoust Outplacement via outplacement@daoust.be.

070/22 11 40
Logo de Facebook Logo de Linkedin Logo de Twitter
Respect voor uw privacy is een prioriteit voor ons Wij gebruiken cookies om de goede werking van onze website te verzekeren. M.a.w. het automatisch onthouden van uw inloggegevens en wachtwoorden en taal die u gebruikt. Deze cookies zijn essentieel om uw gebruikservaringen te verbeteren en het webverkeer te analyseren met onze partners.
Got it!