Nieuws


Nieuwsbrief

Schrijf u in en mis geen enkele actie of update van/over Daoust!

Bedankt voor uw inschrijving

Vous devez vous inscrire à une liste

Sponsor een vriend of familielid en ontvang Carrefour-cadeaucheques!

Nodig uw vrienden uit om zich aan te sluiten bij de grote familie van Daoust

Of ze nu klant of huishoudhulp worden, per gesponsorde vriend ontvangt u een cadeaucheque van Carrefour ter waarde van € 25!

Meerdere sponsormogelijkheden:
– Elk type Daoust huishoudhulp (nieuw of niet) die een nieuwe klant of huishoudhulp sponsort.
– Elk type klant (nieuw of niet) die een nieuwe klant of huishoudhulp sponsort.

Raadpleeg het sponsorreglement onderaan de pagina.

Sponsorreglement Daoust Dienstencheques

DAOUST n.v., waarvan de hoofdzetel is gelegen in de Louizapoortgalerij 203/5 te 1050 Brussel, organiseert een sponsoractiviteit voor (bestaande of nieuwe) klanten en (bestaande of nieuwe) werknemers van Daoust Dienstencheques, waarbij hen een Cadeaucheque van Carrefour ter waarde van 25 euro per gesponsorde persoon wordt aangeboden. De bepalingen en voorwaarden van dit aanbod zijn hieronder omschreven.

De deelname aan de actie is gratis en heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement tot gevolg, met al haar huidige of toekomstige bepalingen (die in voorkomend geval noodzakelijk zouden worden, al dan niet wegens overmacht) en de deontologische regels van kracht op het Internet.

Om deel te nemen aan deze promotie, dienen de sponsors (klant of huishoudhulp) het deelnemingsformulier volledig op www.daoust.be/iksponsor in te vullen. Daoust Dienstencheques zal vlug de gesponsorde vriend(in) (klant of huishoudhulp) contacteren.

Deelnemingsvoorwaarden

Elke derde, natuurlijke persoon, meerderjarig in de zin van de Belgische wet (18 jaar en meer), die beschikt over een geldig e-mailadres en in België is gedomicilieerd, kan aan deze actie deelnemen.

De vriend(in), diens partner of direct familielid (woonachtig op de dezelfde woonplaats) mag nog nooit klant of huishoudhulp bij Daoust geweest zijn of is het minimum 3 jaar niet meer sinds de start van de actie. De vriend(in) maakt geen deel uit van het gezin van de sponsor (woonachtig op hetzelfde thuisadres).

Een vriend(in) kan slechts eenmaal worden gesponsord. Wanneer een vriend(in) wordt gesponsord door verschillende personen, wordt enkel de datum van de eerste sponsoring voor deelname aan de actie in rekening gebracht.

De sponsors die hun volledige adres en identiteit niet hebben verantwoord of die niet-correcte of misleidende gegevens hebben meegedeeld, kunnen niet door onze JobCenters worden gecontacteerd en dus niet van deze promotieactie genieten, net zoals personen die de verzameling, registratie en het gebruik van hun nominatieve gegevens weigeren, die nodig zijn voor het beheer van deze actie.

Op elk gewenst moment moeten de deelnemers het bewijs van hun identiteit, het adres van hun woonplaats in België en hun leeftijd kunnen bezorgen zodanig dat Daoust N.V. eventuele misbruiken kan controleren en sanctioneren. De Daoust-medewerkers die geen huishoudhulp zijn en wiens familieleden op hetzelfde adres woonachtig zijn, zijn eveneens uitgesloten van deelname aan deze actie.

Mogelijke soorten sponsoring

– Elke klant die een of meerdere nieuwe klanten sponsort

– Elke klant die een of meerdere huishoudhulpen sponsort. Bijvoorbeeld een persoon die klant is geworden van Daoust Dienstencheques en met zijn huishoudhulp komt.

– Elke huishoudhulp van Daoust die een of meerdere huishoudhulpen sponsort.

– Elke huishoudhulp van Daoust (al dan niet nieuw) die een of meerdere nieuwe klanten sponsort.

Uitreiking van de prijs wanneer een vriend(in) een klant van Daoust Dienstencheques wordt

Zodra het formulier werd ingevuld door de sponsor (klant of huishoudhulp), zal Daoust Dienstencheques, via haar dichtstbijzijnde JobCenter, elke vriend(in) contacteren om de specifieke wensen te kennen (dagen, uren, frequentie…) en deze een huishoudhulp binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen volgens de aanvraag die heeft plaatsgevonden via het actieformulier en nadat de nieuwe klant de vereiste formaliteiten heeft vervuld. Indien de formaliteiten niet worden vervuld, kan de huishoudhulp niet ter beschikking worden gesteld en zal de sponsor niet van het actievoordeel kunnen genieten. Deze formaliteiten voor de vriend(in) omvatten de ondertekening van een overeenkomst met de firma Daoust Dienstencheques, de bestelling van elektronische dienstencheques in eigen naam bij Sodexo en de betaling (via de dienstencheques) van elk uur dat zijn of haar huishoudhulp heeft gewerkt. Daoust behoudt zich het recht voor om de huishoudhulp niet meer ter beschikking te stellen en de voorziene Cadeaucheque niet meer aan de sponsor af te leveren wanneer de vriend(in) of de sponsor, als deze laatste een klant is, de prestaties van zijn huishoudhulp niet volgens de voorziene contractuele voorwaarden betaalt .

Het zoeken naar een huishoudhulp voor elke nieuwe klant houdt exclusief een middelverbintenis van Daoust in, met name op grond van de beschikbare uurroosters van zijn huishoudhulpe.

De toekenning van de prijs impliceert een ononderbroken samenwerking van minimum 3 maanden (Met een minimum van 18 gepresteerde uren, bijvoorbeeld, elke 2 weken 3 uur) vanaf de datum van de eerste prestatie van een huishoudhulp van Daoust bij de vriend(in).

Daoust zal aan de sponsor een Cadeaucheque van Carrefour ter waarde van 25 euro aanbieden per vriend(in) die aan de actievoorwaarden voldoet. De prijzen uitgereikt aan de huishoudhulpen van Daoust Dienstencheques zijn begrenst tot maximum 125 euro per kalenderjaar, alle acties inbegrepen.

Uitreiking van de prijs wanneer een vriend(in) een huishoudhulp bij Daoust Dienstencheques wordt

Zodra het formulier werd ingevuld door de sponsor, zal Daoust Dienstencheques, via haar dichtstbijzijnde JobCenter, elke vriend(in) contacteren om hem of haar uit te nodigen op een sollicitatiegesprek. In functie van de resultaten van de selectieprocedure die van toepassing is op elke kandidaat huishoudhulp, zal Daoust Dienstencheques al dan niet een arbeidsovereenkomst als huishoudhulp aan de gesponsorde kandidaat voorstellen. Wij herinneren eraan dat  de aanwervingen van Daoust gebeuren in strikte naleving van de beginselen van niet-discriminatie.

De toekenning van de prijs impliceert de ondertekening door de gesponsorde persoon (vriend(in)) van een arbeidsovereenkomst voor huishoudhulp met Daoust Dienstencheques, in eigen naam, en effectief te presteren voor een periode van minimum 3 ononderbroken maanden (met een minimum van 156 gepresteerde uren) bij Daoust Dienstencheques vanaf de datum van zijn/haar eerste prestatie bij een klant van Daoust Dienstencheques.

Daoust zal aan de sponsor een Cadeaucheque van Carrefour ter waarde van 25 euro aanbieden per vriend(in) die aan de actievoorwaarden voldoet. De prijzen uitgereikt aan de huishoudhulpen van Daoust Dienstencheques zijn begrenst tot maximum 125 euro per kalenderjaar, alle acties inbegrepen.

De prijs

Wanneer alle bovenstaande voorwaarden werden vervuld, zal Daoust aan de sponsor een Cadeaucheque van Carrefour ter waarde van 25 euro per sponsoring aanbieden, met een maximum van 125 euro per sponsor per jaar, alle sponsoracties inbegrepen, wanneer deze laatste een werknemer van Daoust Dienstencheques (huishoudhulp) betreft, en geldig voor elke vriend(in) die hij in de actie inschrijft via het formulier op deze webpagina. De cadeaucheques van Carrefour (cadeaukaarten) zijn geldig voor het gehele assortiment van Carrefour en bruikbaar in alle Carrefour-winkels van België: Carrefour Hypermarkten, Carrefour Market, Carrefour Market Mestdagh, Carrefour Express. Deze kaarten kunnen meerdere malen gebruikt worden tot wanneer het bedrag van €25 opgebruikt is. De winnaars dienen hun Cadeaucheque(s) op te halen in het Daoust JobCenter waar ze werden toegewezen, en dit binnen de 10 weken die volgen op het einde van de periode van 3 maanden samenwerking van de vriend(in) met Daoust Dienstencheques op datum waarop ze via e-mail de resultaten van de actie verkrijgen.

Daoust Welcome to the Family!

070/22 11 40
Logo de Facebook Logo de Linkedin Logo de Twitter
Respect voor uw privacy is een prioriteit voor ons Wij gebruiken cookies om de goede werking van onze website te verzekeren. M.a.w. het automatisch onthouden van uw inloggegevens en wachtwoorden en taal die u gebruikt. Deze cookies zijn essentieel om uw gebruikservaringen te verbeteren en het webverkeer te analyseren met onze partners.
Got it!